Kulturlivet

Sogn byr på eit rikhaldig kulturliv – her finn ein noko for einkvar smak!

Song, amatørteater, kino eller korps? Valmoglegheitene er mange!

Kanskje du vil henge deg på denne gjengen?

Og så har vi jo Sogndal; badl & bygdi…