Kontakt

Kontakt oss

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Statens hus
Njøsavegen 2
6863 Leikanger

Telefon 57 64 30 00
Telefaks 57 65 50 55
Epost fmsfpost@fylkesmannen.no

IKT-seksjonen…

…er ein del av eit stort IT – miljø i Sogn, og vi har eit breitt nettverk både i regionalt og nasjonalt.
…tel 15 tilsette med ulik erfaring og kompetanse. No ønskjer vi oss fleire kollegaer.
…har gode arbeidstilhøve med fleksibilitet, gode sosiale ordningar og eit inkluderande arbeidsmiljø.